CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN :

1.    Đây là trang web (https://skyshoptv.vn/) được sở hữu bởi CÔNG TY TNHH SKYMART. Chính sách Bảo mật này (“Chính sách”) áp dụng cho thông tin do bạn cung cấp trên Trang web này.

2.    Bằng cách truy cập trang web này hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của trang web này, bạn đồng ý với tất cả các điều khoản của Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản của Chính sách này, vui lòng thoát khỏi trang đăng nhập và không cung cấp bất cứ thông tin nào thông qua trang web này.

3.    Để cải thiện các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi cho bạn, chúng tôi thu thập dữ liệu ẩn danh bằng cách "cookie" hoặc "phiên làm việc". Cookie giúp chúng tôi đo lường số lượt truy cập, thời gian trung bình chi tiêu, lượt xem trang và các thống kê khác liên quan đến quyền truy cập của bạn vào Trang web này. Thông tin này cho phép chúng tôi quản trị tốt hơn Trang web và cung cấp dịch vụ phù hợp và thân thiện với người dùng hơn cho khách truy cập vào Trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được gửi tới trình duyệt của bạn từ Trang web của chúng tôi và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Mỗi lần bạn truy cập Trang web của chúng tôi từ cùng một máy tính, cookie sẽ được truy lục từ máy tính của bạn, cho phép Trang web của chúng tôi nhận ra máy tính của bạn trước đây đã truy cập Trang web của chúng tôi và do đó tăng chức năng của Trang web trên máy tính của bạn. Phiên làm việc là một trao đổi thông tin tương tác bán cố định, còn được gọi là cuộc đối thoại, cuộc hội thoại hoặc cuộc họp, giữa hai hoặc nhiều thiết bị giao tiếp hoặc giữa máy tính và người dùng. Không thể sử dụng cookie và phiên làm việc của chúng tôi để lấy dữ liệu từ ổ cứng của bạn, địa chỉ email hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác có thể được truy tìm riêng cho bạn.

4.    Đối với một số dịch vụ ("Dịch vụ") hoặc các khu vực trên Trang web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn đăng ký và cung cấp cho chúng tôi thông tin về bạn và / hoặc công ty của bạn như tên, chức danh, địa chỉ email và các loại nhận dạng khác hoặc thông tin liên lạc. Hơn nữa, nếu bạn muốn đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi qua Trang web này, chúng tôi sẽ yêu cầu trực tuyến ngoại tuyến, bạn cung cấp thêm thông tin cá nhân để chúng tôi xử lý thanh toán và giao hàng, bao gồm thông tin tài chính (như thẻ tín dụng và thông tin thanh toán), các sản phẩm và dịch vụ được yêu thích hoặc được yêu cầu, địa chỉ thực, thông tin người nhận, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân và / hoặc công ty của bạn, việc duyệt của bạn trên Trang web này sẽ không còn ẩn danh nữa.

5.    SKYSHOP tôn trọng quyền riêng tư của thông tin cá nhân của bạn và mong muốn đảm bảo với bạn rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được coi là bí mật và có tiêu chuẩn bảo mật cao.

6.    Bằng cách cung cấp thông tin được yêu cầu cho SKYSHOP, bạn đồng ý với những điều sau đây:

6.1.    Bất kỳ thông tin cá nhân nào được cung cấp bởi bạn cho SKYSHOP thông qua Trang web này sẽ được sử dụng để:

6.1.1.    Cung cấp Dịch vụ đến bạn

6.1.2.     Xác minh và xử lý các chi tiết và khoản thanh toán cá nhân của bạn;

6.1.3.     Tạo hồ sơ người dùng để cung cấp cho bạn các Dịch vụ mà bạn đã yêu cầu tại Trang web này;

6.1.4.     Xử lý, ghi lại, thực hiện, giám sát và / hoặc lưu trữ các đơn đặt hàng, yêu cầu và giao dịch trực tuyến của bạn;

6.1.5.     Trả lời các yêu cầu và truy vấn của bạn;

6.1.6.    Giao tiếp với bạn

6.1.7.     Tùy chỉnh trải nghiệm trực tuyến của bạn theo sự quan tâm và sở thích mà bạn đã chọn và tăng cường các lượt truy cập hiện tại và tương lai của bạn vào Trang web;

6.1.8.      tư vấn cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm thông qua các chương trình tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi;

6.1.9.     tiến hành nghiên cứu thị trường, hồ sơ người dùng và phân tích thống kê;

6.1.10.    Cập nhật hồ sơ của SKYSHOP

6.1.11.    cải thiện thiết kế và tiếp thị các dịch vụ và sản phẩm liên quan của chúng tôi để sử dụng cho khách hàng;

6.1.12.    thu hút và ghi lại ý kiến và phản hồi của bạn thông qua các cuộc khảo sát trực tuyến và các yêu cầu phản hồi nếu bạn chọn tham gia;

6.1.13.    tuân thủ pháp luật, các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật và các quan chức pháp lý, hoặc phán quyết của tòa án; và

6.1.14.    thực thi các quyền và biện pháp pháp lý của chúng tôi.

6.1.15.    SKYSHOP có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các cá nhân và tổ chức được liệt kê dưới đây, nhưng thông tin của bạn sẽ không được tiết lộ bởi SKYSHOP cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ khi SKYSHOP có sự cho phép của bạn hoặc theo nghĩa vụ pháp lý hoặc pháp lý hoặc bất kỳ nghĩa vụ nào khác:

(a) SKYSHOP có thể sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để lưu trữ và quản lý dữ liệu từ Trang web này. Dữ liệu chứa thông tin bạn cung cấp sẽ được chuyển đến và lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu ở Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam theo Luật An ninh mạng 2018 của Việt Nam bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó và được xử lý và quản lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi sẽ chỉ được cấp quyền truy cập vào dữ liệu trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho SKYSHOP và không có mục đích nào khác. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật để giữ bí mật tất cả dữ liệu.

(b) SKYSHOP có thể sử dụng các công ty bên thứ ba để giúp chúng tôi biến đổi và chỉnh sửa nội dung trang web cho bạn. Các công ty này có thể sử dụng cookie và các công nghệ liên quan khác để đo lường hiệu quả (chẳng hạn như trang web nào được truy cập hoặc sản phẩm nào được mua và số tiền nào). Bất kỳ thông tin nào mà bên thứ ba thu thập thông qua cookie và các công nghệ liên quan không được liên kết với bất kỳ thông tin cá nhân nào được thu thập bởi SKYSHOP.

(c) Thông tin mà bạn cung cấp trên trang web này có thể được chuyển giao trong SKYSHOP.

6.1.16.    Thông tin do bạn cung cấp tại trang web này cũng có thể được tiết lộ bởi SKYSHOP và được xử lý bởi:

(a)    các nhà quản lý và người thực thi pháp luật;

(b)    Luật sư

(c)    Kiểm toán viên

(d)    các nhà cung cấp dịch vụ, tư vấn, công ty phân phối và công ty khai thác dữ liệu thứ ba;

(e)    các công ty tài chính và tín dụng thẻ, ngân hàng, VNPAY và các đơn vị khác xử lý các hướng dẫn thanh toán do bạn cung cấp thông qua Trang web này;

(f)    bất kỳ đại lý hoặc nhà thầu phụ nào thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như người giao nhận hàng hóa hoặc;

(g)    Đối tác kinh doanh của SKYSHOP

6.2.    Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý rằng SKYSHOP có thể liên lạc với bạn bằng thư, điện thoại, fax hoặc email. Tuy nhiên, nếu bạn cho biết việc gửi thông tin mà bạn không muốn nhận bất kỳ tài liệu quảng cáo nào từ SKYSHOP, chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo nào cho bạn.

6.3.    Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin, bạn thừa nhận và đồng ý rằng do các hoạt động quốc tế của SKYSHOP, chúng tôi có thể lưu trữ, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập trong mối quan hệ của chúng tôi và cung cấp dữ liệu đó cho các doanh nghiệp khác trong Nhóm SKYSHOP bên ngoài phạm vi lãnh thổ cư trú của bạn. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin, bạn đồng ý cụ thể việc chuyển dữ liệu chứa thông tin đó ra ngoài lãnh thổ hoặc khu vực tài phán nơi nó được thu thập cho các mục đích được mô tả trong Chính sách này.

6.4.    Trong trường hợp SKYSHOP hoặc tài sản của SKYSHOP được bán, mua lại hoặc sáp nhập với bên thứ ba, dẫn đến thông tin cá nhân của bạn được chuyển giao cho bên thứ ba đó, thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn tuân theo chính sách bảo mật tuân thủ các yêu cầu của Luật an toàn thông tin mạng của Việt Nam.

6.5.    Dữ liệu chứa thông tin do bạn cung cấp được giữ lại theo mục đích mà dữ liệu được tiếp tục thu thập. Sau đó dữ liệu bị hủy bỏ trừ khi nó được yêu cầu để đáp ứng các yêu cầu pháp lý, quy định hoặc kế toán hoặc để bảo vệ lợi ích của SKYSHOP, phù hợp với các quy định có liên quan.

7.     Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của ID người dùng và mật khẩu đăng nhập của mình.

8.     Bạn có thể xem, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân và Dịch vụ liên kết với hồ sơ web của bạn một cách thuận tiện thông qua trang web của chúng tôi tại https://skyshoptv.vn/ hoặc cũng có thể được thực hiện bằng cách gửi email yêu cầu của bạn đến bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi tại …..

Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin, bạn thừa nhận và đồng ý rằng trong khi SKYSHOP sẽ thực hiện việc quan tâm trong việc lưu trữ và xử lý thông tin và dữ liệu của bạn, trong mọi trường hợp, SKYSHOP sẽ chịu trách nhiệm pháp lý cho bạn về mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí, trách nhiệm dưới bất kỳ nguyên nhân hành động nào (cho dù trong hợp đồng hoặc hành vi bao gồm, nhưng không giới hạn sự cẩu thả, hoặc khác) do bất kỳ truy cập, xâm nhập, lạm dụng hoặc trộm cắp thông tin hoặc dữ liệu của bạn bởi bất kỳ bên thứ ba nào trong khi thông tin hoặc dữ liệu đó thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát SKYSHOP hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

9.     SKYSHOP tôn trọng quyền riêng tư của trẻ em. SKYSHOP sẽ không bao giờ cố ý yêu cầu hoặc sử dụng thông tin cá nhân từ trẻ em mà không có sự đồng ý trước của cha mẹ. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ người dùng của trang web dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của chúng khỏi tệp của chúng tôi. Như được nêu trong Điều khoản và Quy chế của Trang web của chúng tôi, bạn đã tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đủ 18 tuổi hoặc sử dụng Trang web với sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi và dựa vào phụ huynh hoặc người giám hộ để hỗ trợ bạn.

10.    SKYSHOP bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách này bất cứ lúc nào và sẽ thực hiện bất kỳ sửa đổi nào trên Trang web này.

11.    Chính sách này được điều chỉnh và được xây dựng theo luật pháp Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các quy định của Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Luật an ninh mạng của Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam,  không có hiệu lực đối với bất kỳ nguyên tắc xung đột pháp luật nào.

12.     Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật, hoạt động của trang web này hoặc giao dịch của bạn với SKYSHOP, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết sau:

Hotline: 1900 561241

Email:  sale@skymart.com.vn